Hubertus Propozycje

PROPOZYCJE ZAWODÓW HUBERTUSOWYCH OŚRODKA JAZDY KONNEJ „PEGAZ” 2011r

Miejsce zawodów: hipodrom OJK „PEGAZ”,31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 29-30 października 2011 roku (sobota-niedziela)

PROGRAM ZAWODÓW:

sobota, 29 października 2011 roku, godz. 15:00
          konkurs ujeżdżenia klasy P-4
          konkurs ujeżdżenia klasy N-6
          tylko dla członków OJK „PEGAZ”

niedziela, 30 października 2011 roku, godz. 11:00
          prezentacja ekip,
          konkurs tatarski dla dzieci,
          konkurs skoków kuce wysokość przeszkód -70cm, dokładności, z rozgrywką
          konkurs skoków klasy LL dokładności, z rozgrywką
          konkurs skoków klasy L dokładności, z rozgrywką
          konkurs specjalny oldboyów, zwykły
          uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie nagród


Odprawa techniczna: dnia 30 października 2011r. o godz. 10:00

  1. Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
  2. Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
  3. Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
  5. Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 25 października 2011 roku, pocztą na adres OJK „PEGAZ”: ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: 12/ 425 80 88 lub poczta elektroniczną na e-mail: bogdan.germanojkpegaz.pl lub bogdangermanvp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem +12/ 425 80 88 lub 604 05 93 89