Zawody Hubertusowe

PROPOZYCJE ZAWODÓW HUBERTUSOWYCH OŚRODKA JAZDY KONNEJ „PEGAZ” 2010r

Miejsce zawodów: hipodrom OJK „PEGAZ” 31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1.

Termin zawodów:23-24 października 2010 roku (sobota-niedziela)

PROGRAM ZAWODÓW:
sobota, 23 października 2010 roku, godz. 15:00
1/ konkurs ujeżdżenia klasy L-10R
2/ konkurs ujeżdżenia klasy P-4 zmodyfikowany
3/ konkurs ujeżdżenia klasy P-10R
4/ tylko dla członków OJK „PEGAZ”
niedziela, 24 października 2010 roku, godz. 11:00
1/ prezentacja ekip,
2/ konkurs skoków pony, kucyki do wysokości 100cm w kłębie,
3/ konkurs skoków pony, kuce większe,
4/ konkurs skoków klasy LL dokładności, z rozgrywką
5/ konkurs skoków klasy L dokładności, z rozgrywką
6/ konkurs specjalny oldboyów, zwykły
7/ uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie nagród.
Odprawa techniczna:dnia 24 października 2010r. o godz. 10:00

Informacje dodatkowe:
1/ Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
2/ Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
3/ Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
4/ Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
5/ Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 22 października 2010 roku, pocztą na adres OJK „PEGAZ”: ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: 12/ 425 80 88 lub poczta elektroniczną na e-mail: bogdan.german@ojkpegaz.pl lub bogdangerman@vp.pl.
6/ Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem +12/ 425 80 88 lub 604 05 93 89