Aktualności

W związku ze śmiercią Prezesa Bogdana Germana,
termin XLII Mistrzostw OJK PEGAZ został zmieniony na 4.06.2023r.

Poniżej znajdują się aktualne propozycje zawodów.

NOWE PROPOZYCJE
XLII MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 04.06.2023 r.
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Eulalia Michalik  — sędzia główny
Ewa Mrzygłód — sędzia MZJ
Sara Wolańska — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 50 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 4 czerwca 2023 roku, godz. 11:00

konkurs specjalny tatarski dla dzieci 8-11 lat
konkurs skoków 50 cm dokładności z rozgrywką    art.238.1.2
konkurs skoków 70 cm zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków klasy LL dwufazowy    art.274.1.5.3

Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Nagrody: flots dla wszystkich uczestników. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Odprawa techniczna:  dnia 04.06 2023 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców do 23 roku życia obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Konie zgłoszone na zawody obowiązuje aktualne szczepienie p, grypie odnotowane w paszporcie konia.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.

Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości:
jeden przejazd — 70 zł od startującej pary w konkursach skoków,
dwa przejazdy — 100 zł od startującej pary w konkursach skoków,
50 zł od dzieci startujących w konkursie tatarskim.

Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 28 maja 2023 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW,  lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.
Zawody będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
SARA WOLAŃSKA

 


 

Pogrzeb wraz z Mszą św. żałobną, Prezesa Bogdana Germana
odbędzie się w poniedziałek 22.05.2023 r. o godz. 12.20
na Cmentarzu Rakowickim.


Dnia 15.05.2023 r. pożegnaliśmy Naszego cudownego Prezesa Bogdana Germana.
Człowieka z wielką pasją i sercem pełnym dobroci. Rozpalał w nas miłość do koni i jeździectwa, a także chęć czystej sportowej rywalizacji, dla jednych mentor dla innych bratnia dusza.

Przebieg pracy społecznej w kulturze fizycznej:
1976-1984 – Skarbnik Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej
1984-1994 – V-ce Prezes Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej
1980-1984 – Sekretarz Okręgowego Związku Jeździeckiego w Krakowie
1984-2004 – V-ce Prezes Małopolskiego Związku Jeździeckiego
1996-2000 – V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Jeździeckiego
Od 1994 r. — Honorowy Członek Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej
Od 1976 r. — Sędzia jeździectwa I klasy
Od 1976 r. — Spiker zawodów
Od 1978 r. — Instruktor Sportu Jeździeckiego
Od 1981 r. — Członek założyciel Ośrodka Jazdy Konnej PEGAZ w Krakowie oraz prezes OJK „PEGAZ”

Posiadane odznaczenia:
Złota Odznaka za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa
Złota i srebrna Odznaka Polskiego Związku Jeździeckiego
Złota Odznaka Wojewódzkiej Federacji Sportu
Wielokrotnie nagradzany medalami, nagrodami i dyplomami za pracę z młodzieżą oraz dziećmi z niepełnosprawnościami.

 


 

PROPOZYCJE
XLII MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 28.05.2023 r.
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Anna Fugiel  — sędzia główny
Ewa Mrzygłód — sędzia MZJ
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 50 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 28 maj 2023 roku, godz. 11:00

konkurs specjalny tatarski dla dzieci 8-11 lat
konkurs skoków 50 cm dokładności z rozgrywką    art.238.1.2
konkurs skoków 70 cm zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków klasy LL dwufazowy    art.274.1.5.3

Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Nagrody: flots dla wszystkich uczestników. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Odprawa techniczna:  dnia 28.05 2023 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców do 23 roku życia obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Konie zgłoszone na zawody obowiązuje aktualne szczepienie p, grypie odnotowane w paszporcie konia.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.

Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości:
jeden przejazd — 70 zł od startującej pary w konkursach skoków,
dwa przejazdy — 100 zł od startującej pary w konkursach skoków,
50 zł od dzieci startujących w konkursie tatarskim.

Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 21 maja 2023 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW,  lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.
Zawody będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


 

Od 1 marca 2023 roku wzrasta składka członkowska OJK PEGAZ.
Nowa wysokość składki to 20 złotych miesięczne.

Zarząd klubu OJK PEGAZ!

 


 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OJK PEGAZ

21.01.2023 roku (sobota) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze klubu OJK Pegaz.
Termin 1: godz. 17.00
Termin 2: godz. 17.30

Zapraszamy!


 

♦♦♦ Wigilia 2022 w OJK Pegaz ♦♦♦

17 grudnia 2022 r. o godz. 18:00 w klubowej świetlicy odbędzie się WIGILIA KLUBOWA OJK Pegaz.

Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków OJK Pegaz.
(zwyczajowo, kulinarny wkład własny uczestników spotkania, mile widziany).

Zapraszamy!

 


 

W dniu 23 października 2022r. w OJK Pegaz odbył się coroczny Hubertus.
Zawodnicy walczyli w konkursach tatarskich o zdobycie lisiej kity.

Zwycięzcami zawodów Hubertusowych 2022 OJK Pegaz zostali:  

Konkurs nr 1, Tatarski – grupa KUCE:
— 1. HANNA DUSZA na koniu VIS PONY SPORT (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 2, Tatarski – grupa MAŁE KONIE:
— 1. KAROLINA HENDLA na koniu WERSAL (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 3, Tatarski – grupa DUŻE KONIE:
 — 1. SARA WOLAŃSKA na koniu BARDOS (OJK PEGAZ)

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

Pełne wyniki poszczególnych konkursów:

http://ojkpegaz.pl/pdf/2022_OJK_PEGAZ_Hubertus22_Konkurs_Tatarski_wyniki.pdf

 


 

W dniu 23 października 2022 r. (niedziela), godz. 11:00 w OJK Pegaz odbędzie się HUBERTUS'22.

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 23 październik 2022 r. (niedziela)

W programie liczne gry i zabawy dla najmłodszych i starszych. Walczymy o lisią kitę!

OJK Pegaz

 


 

W dniu 25 września 2022 r. odbyły się klubowe zawody OJK "PEGAZ".


Konkursy zostały rozegrane w zawodach skokowych.

Zwycięzcami zawodów klubowych OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski nr I dla dzieci:
 — 1. Ula Piotrowicz na koniu NUGAT (OJK Pegaz)

Konkurs tatarski nr II dla dzieci:
 — 1. Hania Dusza na koniu VIS (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, wysokość przeszkód-50 cm, KUCE, zwykły z rozgrywką:
 — 1. Aleksandra Baradziej na koniu NUGAT (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, wysokość przeszkód-50 cm, KONIE, dokładności z rozgrywką:
 — 1. Oliwia Stachowicz na koniu CHITANA BLUE (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, klasy LL, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. Zuzanna Karteczka na koniu R-POLA (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, klasy LL, wysokość przeszkód-90 cm, dwufazowy:
 — 1. Weronika Golonek na koniu R-POLA (OJK Pegaz)

 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.
Pełne wyniki poszczególnych konkursów: http://ojkpegaz.pl//pdf/WYNIKI_OJK_Pegaz_25.09.2022.pdf

 


 

PROPOZYCJE
KLUBOWYCH ZAWODÓW OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" 2022

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 25 wrzesień 2022 r. (niedziela)
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Anna Hadała — sędzia główny
Ewa Mrzygłód — komisarz zawodów
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 60 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 25 wrzesień 2022 roku, godz. 11:00

Konkurs specjalny „ tatarski” dla dzieci 8-11 lat
Konkurs skoków wysokość przeszkód-50 cm dokładności z rozgrywką art.238.1.2
Konkurs skoków klasy LL 70 cm zwykły art.238.2.1
Konkurs skoków klasy LL 90 cm  dwufazowy, art.274.1.5.3

Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.
Nagrody: flots dla wszystkich uczestników.
 

Odprawa techniczna:  dnia 25.09 2022 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców do 23 roku życia obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Konie zgłoszone na zawody obowiązuje aktualne szczepienia p. grypie odnotowane w paszporcie konia. Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 20 września 2022 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 / 05 93 89..
Zawody będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


 

W dniu 29 maja 2022 r. odyły się XLI Mistrzostwa OJK "PEGAZ".

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz w niedzielę 29 maja 2022 r. zostali:  

Konkurs tatarski:
 — Grupa A: 1. Alicja Okraska (OJK Pegaz)
 — Grupa B: 1. Nina Tumidajewicz (OJK Pegaz)
Konkurs skoków, wys. przeszkód-50 cm – KUCE:
 — 1. Małgorzata Gorczyca (OJK Pegaz)
Konkurs skoków, wys. przeszkód-50 cm:
 — 1. Marta Suchodolska (OJK Pegaz)
Konkurs skoków klasy LL, wys. przeszkód-70 cm:
 — 1. Justyna Romanowska (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL, wys. przeszkód-90 cm:
 — 1. Marta Suchodolska (OJK Pegaz)
 

Mistrzyniami XLI Mistrzostw OJK "Pegaz" w roku 2022 zostały:
1. MAŁGORZATA GORCZYCA (OJK Pegaz) w kat. KUCE
2. JULIA NOWAKOWSKA (OJK Pegaz) w kat. KUCE
3. KAROLINA KARTECZKA
(OJK Pegaz) w kat. KUCE

1. MARTA SUCHODOLSKA (OJK Pegaz) w kat. KONIE
2. WERONIKA GOLONEK (OJK Pegaz) w kat. KONIE
3. KAROLINA HENDLA (OJK Pegaz) w kat. KONIE

 

Pełne wyniki poszczególnych konkursów: http://ojkpegaz.pl/pdf/2022_OJK_PEGAZ_MAJ_wyniki.pdf
 

Pozostaje nam jedynie podziękować Tym wszystkim którzy swoją obecnością uświetnili XLI Mistrzostwa OJK "Pegaz".
Dziękujemy wszystkim zawodnikom.

Do zobaczenia na kolejnych Mistrzostwach OJK "PEGAZ"

 


 

PROPOZYCJE
XLI MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 29.05.2022 r.
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Eulalia Michalik  — sędzia główny
Ewa Mrzygłód — sędzia MZJ
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 50 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 29 maj 2022 roku, godz. 11:00

konkurs tatarski dla dzieci 8-11 lat
konkurs skoków 50 cm dokładności z rozgrywką    art.238.1.2
konkurs skoków 70 cm zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków klasy LL dwufazowy    art.274.1.5.3

Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Nagrody: flots dla wszystkich uczestników. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Odprawa techniczna:  dnia 29.05 2022 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców do 23 roku życia obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Konie zgłoszone na zawody obowiązuje aktualne szczepienie p, grypie odnotowane w paszporcie konia.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 70 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 22 maja 2022 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW,  lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.
Zawody będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 

 


 

Zmarł ojciec naszego kolegi Piotra Kosteckiego.
Zarząd, członkowie OJK Pegaz oraz przyjaciele składamy Piotrowi i całej rodzinie najszczersze kondolencje.
Pogrzeb odbędzie się w środę, 13 kwietnia o godz. 12.20 na cmentarzu Rakowickim.

Nasze kondolencje!

 


 

PRZYPOMINAMY i POTWIERDZAMY!
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OJK PEGAZ – odbędzie się w najbliższą sobotę 26.02.2022 r. o godz. 17.00
ZAPRASZAMY!

 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OJK PEGAZ

26.02.2022 roku (sobota) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze klubu OJK Pegaz za rok 2021.
Termin: godz. 17.00

Zapraszamy wszystkich członków!

 


 

W dniu 24 października 2021r. w OJK Pegaz odbył się coroczny Hubertus.
Zawodnicy walczyli w konkursach skokowych o zdobycie lisiej kity.

Zwycięzcami zawodów Hubertusowych 2021 OJK Pegaz zostali:  

Konkurs nr 1, Tatarski:
— 1. ŁUCJA BLICHARSKA na koniu VIS PONY SPORT (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 2, 50 cm dokładności z rozgrywką 238.1.2:
— 1. OLIWIA STACHOWICZ na koniu NUGAT (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 3, 70 cm zwykły 238.2.1:
 — 1. ANNA ZIĘBA na koniu LIZA (KS KOCHUL)

Konkurs nr 4, 90 cm dwufazowy 274.1.5.3:
 — 1. WERONIKA GOLONEK na koniu R-POLA (OJK PEGAZ)

 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

Pełne wyniki poszczególnych konkursów: http://ojkpegaz.pl/pdf/2021_OJK_PEGAZ_Hubertus_wyniki.pdf

 


 

PROPOZYCJE
TOWARZYSKICH ZAWODÓW OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" — "HUBERTUS 2021"

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 24 październik 2021 r. (niedziela)

Komisja sędziowska:
Eulalia Michalik — sędzia główny
Anna Hadała — komisarz zawodów
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 60 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 24 pażdziernik 2021 roku, godz. 11:00

Konkurs specjalny „tatarski” dla dzieci 8-11 lat
Konkurs skoków wysokość przeszkód-50 cm dokładności z rozgrywką art.238.1.2
Konkurs skoków klasy LL 70 cm zwykły art.238.2.1
Konkurs skoków klasy LL 90 cm  dwufazowy, art.274.1.5.3
Konkurs specjalny "SKOK NA WYSOKOŚĆ"

Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych konkursów.
Flots dla wszystkich uczestników zawodów.
 

Odprawa techniczna:  dnia 24.10. 2021 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców do 23 roku życia obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Konie zgłoszone na zawody obowiązuje aktualne szczepienia p. grypie odnotowane w paszporcie konia. Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 20 października 2021 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 / 05 93 89..
Zawody będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.
Propozycje zatwierdzone przez MZJ.
Jacek Wisłocki

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


 

BAL JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 40. LECIA OJK PEGAZ!
 

PROPOZYCJA

MIEJSCE :
Hotel Hilton Garden Inn, Kraków, ul. Marii Konopnickiej 33

CZAS :
20 listopada 2021 r. w godz. od 20.00

ODPŁATNOŚĆ:
całość: 180 zł. /osoba

HARMONOGRAM :
do 10.10.2021r. – ostateczna deklaracja
do 24.10.2021r. – ostateczny termin zapłaty
– w biurze OJK Pegaz
– na r-k  PKO BP:   08 1020 2906 0000 1102 0043 9018 w tytule: bal OJK

Zachęcamy do udziału i życzymy Wspaniałej Zabawy

 ZEBRANIE CZŁONKÓW OJK PEGAZ

16.10.2021 roku (sobota) odbędzie się zebranie członków klubu OJK Pegaz.
Godz. 17.00

Zapraszamy wszystkich członków!

 


 

W dniu 26 września 2021 r. odbyły się, Towarzyskie Zawody OJK "PEGAZ".


Konkursy zostały rozegrane w zawodach skokowych.

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski dla dzieci:
 — 1. Natalia Tworzydło na koniu VIS (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, wysokość przeszkód-50 cm, dokładności z rozgrywką:
 — 1. Oliwia Stachowicz na koniu NUGAT (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, klasy LL, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. Julia Hołysz na koniu SISI (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, klasy LL, wysokość przeszkód-90 cm, dwufazowy z rozgrywką:
 — 1. Weronika Golonek na koniu R-POLA (OJK Pegaz)

 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

Pełne wyniki poszczególnych konkursów: http://ojkpegaz.pl//pdf/WYNIKI_OJK_Pegaz_26.09.2021.pdf

 


 

PROPOZYCJE
TOWARZYSKICH ZAWODÓW OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" 2021

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 26 wrzesień 2021 r. (niedziela)
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Eulalia Michalik — sędzia główny
Anna Hadała — komisarz zawodów
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 60 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 26 wrzesień 2021 roku, godz. 11:00

Konkurs specjalny „ tatarski” dla dzieci 8-11 lat
Konkurs skoków wysokość przeszkód-50 cm dokładności z rozgrywką art.238.1.2
Konkurs skoków klasy LL 70 cm zwykły art.238.2.1
Konkurs skoków klasy LL 90 cm  dwufazowy, art.274.1.5.3

Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.
Nagrody: flots dla wszystkich uczestników.
 

Odprawa techniczna:  dnia 26.09 2021 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców do 23 roku życia obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Konie zgłoszone na zawody obowiązuje aktualne szczepienia p. grypie odnotowane w paszporcie konia. Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 20 września 2021 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 / 05 93 89..
Zawody będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.
Propozycje zatwierdzone przez MZJ.
Jacek Wisłocki

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 

 


 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OJK PEGAZ

25.09.2021 roku (sobota) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze klubu OJK Pegaz.
Termin I: godz. 17.00
Termin II: godz. 17.30

Zapraszamy wszystkich członków!

 


 

W dniu 30 maja 2021 r. odyły się XL Mistrzostwa OJK "PEGAZ".

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz w niedzielę 30 maja 2021 r. zostali:  

Konkurs tatarski:
 — 1. NATALIA TWORZYDŁO na koniu VIS PONY SPORT (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL, wys. przeszkód-50 cm, dokładności z rozgrywką:
 — 1. ANNA ZIĘBA na koniu LIZA (SK KOCHUL)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL, wys. przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. ANNA ZIĘBA na koniu LIZA (SK KOCHUL)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL, wys. przeszkód-90 cm, dwufazowy:
 — 1. WERONIKA GOLONEK na koniu R-POLA (OJK Pegaz)
 

Mistrzyniami XL Mistrzostw OJK "Pegaz" w roku 2021 zostały:
1. MARIKA KNAPIK na koniu KONTUSZ (OJK Pegaz) w kat. KUCE
2-3. OLIMPIA KOZIEŁ na koniu NUGAT (OJK Pegaz) w kat. KUCE

1. WERONIKA GOLONEK na koniu R-POLA (OJK Pegaz) w kat. KONIE
2. WERONIKA GOLONEK na koniu GADŻET (OJK Pegaz) w kat. KONIE
3. JULIA HOŁYSZ na koniu SISI (OJK Pegaz) w kat. KONIE

 

Pełne wyniki poszczególnych konkursów: http://ojkpegaz.pl//pdf/Wyniki_maj_2021.pdf
 

Pozostaje nam jedynie podziękować Tym wszystkim którzy swoją obecnością uświetnili XL Mistrzostwa OJK "Pegaz".
Dziękujemy wszystkim zawodnikom.

Do zobaczenia na kolejnych Mistrzostwach OJK "PEGAZ"

 

 


 

PROPOZYCJE
XL MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 30.05.2021 r.
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Eulalia Michalik  — sędzia główny
Janusz Wójtowicz — sędzia MZJ
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 50 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 30 maj 2021 roku, godz. 11:00

konkurs tatarski dla dzieci 8-11 lat
konkurs skoków 50 cm dokładności z rozgrywką    art.238.1.2
konkurs skoków 70 cm zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków klasy LL dwufazowy    art.274.1.5.3

Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Nagrody: flots dla wszystkich uczestników. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Odprawa techniczna:  dnia 30.05 2021 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców do 23 roku życia obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Konie zgłoszone na zawody obowiązuje aktualne szczepienie p, grypie odnotowane w paszporcie konia
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 23 maja 2021 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW,  lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.
Zawody będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.

Propozycje zatwierdzone przez MZJ.
Jacek Wisłocki

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


 

W dniu 25 października 2020r. w OJK Pegaz odbył się coroczny Hubertus.
Zawodnicy walczyli w konkursach skokowych o zdobycie lisiej kity.

Zwycięzcami zawodów Hubertusowych 2020 OJK Pegaz zostali:  

Konkurs nr 1, 50 cm zwykły 238.2.1:
— 1. OLIMPIA KOZIEŁ na koniu VIS PONY SPORT (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 2, 70 cm dwufazowy 274.5.3:
 — 1. KATARZYNA GEMBROWICZ na koniu R-POLA (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 3, POTĘGA SKOKU:
Kat. KUCE

 — 1. OLIMPIA KOZIEŁ na koniu NUGAT (OJK Pegaz) — 85 cm
Kat. MAŁE KONIE
 — 1. JULIA HOŁYSZ na koniu SISI (OJK Pegaz)) — 110 cm
Kat. DUŻE KONIE
 — 1. KAROLINA HEDLA na koniu GADŻET (OJK Pegaz)) — 120 cm

 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

Pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/Wyniki_Hubertus_2020.pdf

 


 

W dniu 27 września 2020 r. odyły się XXXIX Mistrzostwa OJK "PEGAZ".

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz w niedzielę 27 września 2020 r. zostali:  

Konkurs tatarski:
 — 1. SYLWIA WOLEK na koniu VIS PONY SPORT (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, w kat. KUCE, wysokość przeszkód-50 cm, zwykły:
 — 1. MARIKA KNAPIK na koniu VIS PONY SPORT (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, w kat. KONIE, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. KATARZYNA JAROSZ na koniu GADŻET (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy L, wysokość przeszkód-70 cm, dwufazowy:
 — 1. EWA DYBKOWSKA na koniu LARETANO (DOLINA KRZEMIENIA)
 

Mistrzem XXXIX Mistrzostw OJK "Pegaz" w roku 2020 zostały:
MARIKA KNAPIK na koniu VIS (OJK Pegaz) w kat. KUCE
KAROLINA HENDLA na koniu SISI (OJK Pegaz) w kat. KONIE

 

Pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/WYNIKI_OJK_Pegaz_27_09_2020.pdf

 

Pozostaje nam jedynie podziękować Tym wszystkim którzy swoją obecnością uświetnili XXXIX Mistrzostwa OJK "Pegaz".
Dziękujemy wszystkim zawodnikom.

Do zobaczenia na kolejnych Mistrzostwach OJK "PEGAZ"

 


 

PROPOZYCJE
XXXIX MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 27.09. 2020 r.
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Anna Hadała  — sędzia główny
Ewa Mrzygłód — sędzia MZJ
Janusz Wójtowicz — komisarz zawodów
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 50 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 27 września 2020 roku, godz. 11:00

konkurs tatarski dla dzieci 8-11 lat
konkurs skoków 50 cm dokładności z rozgrywką    art.238.1.2
konkurs skoków 70 cm zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków klasy LL dwufazowy    art.238.2.1

Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Nagrody: flots dla wszystkich uczestników. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Odprawa techniczna:  dnia 27.09 2020 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 10 września 2020 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.
Propozycje zatwierdzone przez MZJ.
Jacek Wisłocki

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


 

od 4 maja zaczynamy ponownie zajęcia!

W związku przywracaniem aktywności sportowej od 4.05.2020 roku, wznawiamy zajęcia jeździeckie w naszym klubie.
Wszystkie wykupione wcześniej kursy oraz karnety pozostają ważne.

 


 

UWAGA WAŻNE!

OŚWIADCZENIE
W związku z wejściem w życie nowych zarządzeń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa odwołujemy wszystkie jazdy rekreacyjne do dnia 11.04.2020.
Informujemy że na terenie OJK Pegaz mogą przebywać tylko członkowie klubu dbający o dobrostan koni (w liczbie nie większej niż głosi rozporządzenie).
Wszystkie wykupione kursy oraz karnety zostają automatycznie przedłużone.

 


 

15.02.2020 roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze klubu OJK Pegaz.
Termin I: godz. 17.00
Termin II: godz. 17.30

Zapraszamy wszystkich członków!

 


 

Od 1 stycznia 2020 roku wzrasta składka członkowska OJK Pegaz.
Z dotychczasowych 10 złotych miesięczne zostaje podniesiona do 15 zł miesięcznie.

 


♦♦♦ Wigilia 2019 w OJK Pegaz ♦♦♦

21 grudnia 2019 r. o godz. 18:00 w klubowej świetlicy odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OJK Pegaz.

Po zebraniu o godz. 19.00 zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków OJK Pegaz na Wigilię Klubową
(zwyczajowo kulinarny wkład własny uczestników spotkania, mile widziany).

Zapraszamy!

 


 

W dniu 29 września 2019 r. odbyły się, Towarzyskie Zawody OJK "PEGAZ".


Konkursy zostały rozegrane w zawodach skokowych.

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski dla dzieci:
 — 1. Magdalena Grzywa na koniu VIS (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, wysokość przeszkód-50 cm, zwykły:
 — 1. Emilia Gardeła na koniu DRAHMA (KJK Dolina Krzemienia)

Konkurs skoków, klasy LL, wysokość przeszkód-70 cm, dwufazowy:
 — 1. Julia Gondek na koniu SIOUX ((KJK Dolina Krzemienia)

Konkurs skoków, klasy LL, wysokość przeszkód-90 cm, dwufazowy:
 — 1. Ewa Dybkowska na koniu LARETANO ((KJK Dolina Krzemienia)

Konkurs skoków, klasy L, wysokość przeszkód-100 cm, dwufazowy:
 — 1. Ewa Dybkowska na koniu LARETANO ((KJK Dolina Krzemienia)
 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_wrzesien_2019_wyniki_zawodow.pdf

 


 

Zmarł ojciec naszego kolegi Rafała Dymka.
Zarząd, członkowie OJK Pegaz oraz przyjaciele składamy Rafałowi i całej rodzinie najszczersze kondolencje.
Pogrzeb odbędzie się w piątek, 4 października o godz. 12.00 na cmentarzu Podgórskim.

Trzymaj się Rafał!

 


 

PROPOZYCJE
TOWARZYSKICH ZAWODÓW OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" 2019

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 29 wrzesień 2019 r. (niedziela)
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Janusz Wójtowicz — sędzia główny
Anna Hadała — komisarz zawodów
Ewa Mrzygłód — sędzia
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 50 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 29 wrzesień 2019 roku, godz. 11:00

Konkurs specjalny „ tatarski” dla dzieci 8-11 lat
Konkurs skoków wysokość przeszkód-50 cm specjalny z trafieniem w normę czasu
Konkurs skoków klasy LL 70 cm specjalny z trafieniem w normę czasu
Konkurs skoków klasy LL 90 cm  dwufazowy, art.274 1.5.3
Konkurs skoków klasy L 100 cm  dwufazowy, art.274 1.5.3

Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.
Nagrody: flots dla wszystkich uczestników.
 

Odprawa techniczna:  dnia 29.09 2019 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 25 września 2019 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.
Propozycje zatwierdzone przez MZJ.
Jacek Wisłocki

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


 

W dniu 16 czerwca 2019 r. odyły się XXXVIII Mistrzostwa OJK "PEGAZ".

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz w niedzielę 16 czerwca 2019 r. zostali:  

Konkurs tatarski:
 — 1. PATRYCJA WALASEK na koniu VIS (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, w kat. KUCE, wysokość przeszkód-50 cm, zwykły:
 — 1.KATARZYNA JAROSZ na koniu VIS (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, w kat. KONIE, wysokość przeszkód-50 cm, zwykły:
 — 1. JOANNA HEYDEL na koniu LORETTO (CRACOVIA ARABIANS)
Konkurs skoków towarzyski, w kat. KONIE, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. KAROLINA HENDLA na koniu GADŻET (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL, wysokość przeszkód-90 cm, dwufazowy:
 — 1.KAROLINA HENDLA na koniu GADŻET (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy L, wysokość przeszkód-100 cm, dwufazowy:
 — 1. EWA DYBKOWSKA na koniu LARETANO (DOLINA KRZEMIENIA)
 

Mistrzem XXXVIII Mistrzostw OJK "Pegaz" w roku 2019 została:
KAROLINA HENDLA na koniu GADŻET ((OJK Pegaz)

 

Pełne wyniki niebawem!

Pozostaje nam jedynie podziękować Tym wszystkim którzy swoją obecnością uświetnili XXXVII Mistrzostwa OJK "Pegaz".
Dziękujemy wszystkim zawodnikom.

Do zobaczenia na kolejnych Mistrzostwach OJK "PEGAZ"

 


Zmarła Pani Janina Rosół, mama naszego kolegi Wiesława Rosoła.
Zarząd, członkowie OJK Pegaz oraz przyjaciele składamy Wiesławowi i całej rodzinie najszczersze kondolencje.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 10 czerwca o godz. 13.40 w kaplicy cmentarza Grębałow.

Trzymaj się Wiesiek!

 


Z powodu fatalnej pogody zawody z dnia 26.05.2019 r.
zostały przełożone na niedzielę 16.06.2019 r.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Do zobaczenia!

 


PROPOZYCJE
XXXVIII MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 26.05. 2019 r.
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Ewa Mrzygłód  — sędzia główny
Janusz Wójtowicz — sędzia MZJ
Eulalia Michalik — komisarz zawodów
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 50 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 26 maja 2019 roku, godz. 11:00

konkurs tatarski dla dzieci 7-11 lat
konkurs skoków 50 cm zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków 70 cm zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków klasy LL zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków klasy L dwufazowy    art.274.5.3
Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Nagrody: flots dla wszystkich uczestników. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Odprawa techniczna:  dnia 26.05 2019 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 20 maja 2019 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.
Propozycje zatwierdzone przez MZJ.
Jacek Wisłocki

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


♦♦♦ JAJECZKO w OJK Pegaz ♦♦♦

W dniu 13 kwietnia (sobota) 2019 r. o godzinie 18.00
w świetnicy klubu OJK Pegaz odbędzie się uroczyste spotkanie Wielkanocne.
(zwyczajowo, kulinarny wkład własny uczestników spotkania mile widziany).
 

Zapraszamy wszystkich członków OJK Pegaz oraz sympatyków klubu.

Do zobaczenia!

 


 

♦♦♦ Wigilia 2018 w OJK Pegaz ♦♦♦

15 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w klubowej świetlicy odbędzie się ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OJK Pegaz.

Po zebraniu o godz. 18.30 zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków OJK Pegaz na Wigilię Klubową
(zwyczajowo kulinarny wkład własny uczestników spotkania, mile widziany).

Zapraszamy!

 


W dniu 27 października 2018r. w OJK Pegaz odbył się coroczny Hubertus.
Zawodnicy walczyli w konkursach zręcznościowych oraz w poszukiwaniu lisiej kity.

Zwycięzcami zawodów Hubertusowych 2017 OJK Pegaz zostali:  

Konkurs nr 1, dla najmłodszych:
— 1. MAGDA GRZYWA na koniu VIS (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 2, kat. wieku od 12-19 lat:
 — 1. KUBA OCHOŃSKI na koniu VIS (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 3, kat. powyżej 19 lat:
 — 1. RYSZARD ŚCIBOROWSKI na koniu GADŻET (OJK Pegaz)

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

 


Zmarł ojciec naszego kolegi Ryszarda Ściborowskiego.
Zarząd, członkowie OJK Pegaz oraz przyjaciele składamy Ryszardowi i całej rodzinie najszczersze kondolencje.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 5 listopada o godz. 12.00 na cmentarzu podgórskim.

Trzymaj się Rysiek!


 

W dniu 29 września 2018 r. odbyły się, Towarzyskie Zawody OJK "PEGAZ".


Konkursy zostały rozegrane w zawodach skokowych.

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski dla dzieci:
 — 1. Natalia Kalata na koniu VIS (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, wysokość przeszkód-50 cm, zwykły:
 — 1. Emilia Flanek na koniu QUANTANERO (OJK Perrin)

Konkurs skoków, klasy LL, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. Agnieszka Zemla-Golonek na koniu PARYS (OJK Perrin)

Konkurs skoków, klasy LL, wysokość przeszkód-90 cm, dwufazowy:
 — 1. Rafał Dymek na koniu DIXON (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, klasy L, wysokość przeszkód-100 cm, dwufazowy:
 — 1. Rafał Dymek na koniu DIXON (OJK Pegaz)
 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_wrzesien_2018_wyniki_zawodow.pdf

 


PROPOZYCJE
TOWARZYSKICH ZAWODÓW OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" 2018

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 29 wrzesień 2018 r. (sobota)
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Eulalia Michalik — sędzia główny
Janusz Wójtowicz — komisarz zawodów
Ewa Mrzygłód — sędzia
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 50 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

sobota, 29 wrzesień 2018 roku, godz. 11:00

Konkurs specjalny „ tatarski” dla dzieci 8-11 lat
Konkurs skoków wysokość przeszkód-50 cm zwykły kuce, art.238.2.1
Konkurs skoków klasy LL 70 cm  zwykły, art.238.2.1
Konkurs skoków klasy LL 90 cm  dwufazowy, art.274.5.3
Konkurs skoków klasy L 100 cm  dwufazowy, art.274.5.3

Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.
Nagrody: flots dla wszystkich uczestników.
 

Odprawa techniczna:  dnia 29.09 2018 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 20 września 2018 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.
Propozycje zatwierdzone przez MZJ.
Jacek Wisłocki

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


W dniu 26 maja 2018 r. odyły się XXXVII Mistrzostwa OJK "PEGAZ".

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz w niedzielę 26 maja 2018 r. zostali:  

Konkurs tatarski, seria A:
 — 1. AGATA RÓŻAŃSKA na koniu NUGAT (OJK Pegaz)
Konkurs tatarski, seria B:
 — 1. MARIKA KNAPIK na koniu VIS (OJK Pegaz)


Konkurs skoków towarzyski, w kat. KUCE, wysokość przeszkód-50 cm, zwykły:
 — 1.NATALIA TABASZOWSKA na koniu KONTUSZ (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, w kat. KUCE, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. WERONIKA GOLONEK na koniu VIS (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, w kat. KONIE, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. KAROLINA HENDLA na koniu LEGION (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL, wysokość przeszkód-90 cm, zwykły:
 — 1.KAROLINA HENDLA na koniu LEGION (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy L, wysokość przeszkód-100 cm, dwufazowy:
 — 1. ALEKSANDRA STAŃSKA na koniu ZEUS (KJ Pony Sport)
 

Mistrzem XXXVII Mistrzostw OJK "Pegaz" w roku 2018 został:
ARKADIUSZ ŚWITEK na koniu ALMAN ((OJK Pegaz)

 

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/XXXVII_Mistrz_OJKPegaz_maj18.pdf

Pozostaje nam jedynie podziękować Tym wszystkim którzy swoją obecnością uświetnili XXXVII Mistrzostwa OJK "Pegaz".
Dziękujemy wszystkim zawodnikom.

Do zobaczenia na kolejnych Mistrzostwach OJK "PEGAZ"

 


 

PROPOZYCJE
XXXVII MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 26.05 2018 r.
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Janusz Wójtowicz — sędzia główny
Anna Hadała — sędzia
Ewa Mrzygłód — komisarz zawodów
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 50 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 26 maja 2018 roku, godz. 11:00

konkurs tatarski dla dzieci 7-11 lat
konkurs skoków 50 cm zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków 70 cm zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków klasy LL zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków klasy L dwufazowy    art.274.5.3
Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Nagrody: flots dla wszystkich uczestników. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Odprawa techniczna:  dnia 26.05 2018 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 20 maja 2018 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.
Propozycje zatwierdzone przez MZJ.
Jacek Wisłocki

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


 

♦♦♦ JAJECZKO w OJK Pegaz ♦♦♦

W dniu 24 marca (sobota) 2018 r. o godzinie 18.00
w świetnicy klubu OJK Pegaz odbędzie się uroczyste spotkanie Wielkanocne.
(zwyczajowo, kulinarny wkład własny uczestników spotkania mile widziany).
 

Zapraszamy wszystkich członków OJK Pegaz oraz sympatyków klubu.

Do zobaczenia!

 


 

♦♦♦ Wigilia 2017 w OJK Pegaz ♦♦♦

16 grudnia 2017 r. o godz. 18:00 w klubowej świetlicy odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE.

Po zebraniu zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków OJK Pegaz na Wigilię Klubową
(zwyczajowo kulinarny wkład własny uczestników spotkania mile widziany).

Zapraszamy!

 


 

W dniu 29 października 2017r. w OJK Pegaz odbył się coroczny Hubertus.
Jak co roku zawodnicy walczyli o lisie kity w konkursach skokowych.

Zwycięzcami zawodów Hubertusowych 2017 OJK Pegaz zostali:  

Konkurs nr 1, tatarski:
— 1. JULIA JĘDRZEJCZYK na koniu VIS (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 2, skoków w kat. KUCE, 50 cm, zwykły:
 — 1. NATALIA TABASZOWSKA na koniu VIS (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 3, skoków klasy LL 70cm, zwykły:
 — 1. SARA WOLAŃSKA na koniu SISI (OJK Pegaz)

Konkurs nr 4, Potęga skoku:
 — 1. KAROLINA HENDLA na koniu LEGION (OJK Pegaz), 135 cm

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:

http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_HUBERTUS_2017.pdf

 


 

W dniu 1 października 2017r. odbyły się, Towarzyskie Zawody OJK "PEGAZ".


Konkursy zostały rozegrane w zawodach skokowych.

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski dla dzieci:
 — 1. Aneta Noga na koniu VIS (OJK Pegaz)

Konkurs skoków KUCE wysokość przeszkód-50 cm, zwykły:
 — 1. Małgorzata Czepiel na koniu VIS (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, klasy LL, wysokość przeszkód-70 cm, dwufazowy:
 — 1. Sara Wolańska na koniu SISI (OJK Pegaz)

Konkurs skoków, klasy LL, wysokość przeszkód-90 cm, dwufazowy:
 — 1. Sara Wolańska na koniu SISI (OJK Pegaz)
 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_pazdziernik_2017_wyniki_zawodow.pdf

 


 

UWAGA!
WRZEŚNIOWE ZAWODY TOWARZYSKIE OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" 2017 R.
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2017 R. ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA 1 PAŹDZIERNIK 2017 R.

 


 

PROPOZYCJE
TOWARZYSKICH ZAWODÓW OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" 2017

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 24 wrzesień 2017 r.
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Janusz Wójtowicz — sędzia główny
Ewa Mrzygłód — komisarz zawodów
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 50 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 24 wrzesień 2017 roku, godz. 11:00

konkurs specjalny "tatarski" dla dzieci 8-11 lat
konkurs skoków 50 cm, zwykły, kuce, art.238.2.1
konkurs skoków klasy LL 70 cm, dwufazowy, zwykły, art.274.5.3

Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.
Nagrody: flots dla wszystkich uczestników. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
 

Odprawa techniczna:  dnia 24.09 2017 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 20 września 2017 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.
Propozycje zatwierdzone przez MZJ.
Jacek Wisłocki

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 

 

 

 

 


Zmiana terminu zawodów w OJK PEGAZ

Zawody klubowe z dnia 3.09.2017 r. są przeniesione na 24.09.2017 r. z powodu prac budowlanych na terenie klubu.

Przepraszamy!


 

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE OJK PEGAZ

26 sierpnia 2017 r. o godz. 18:00 w klubowej świetlicy odbędzie się Nadzwyczajne walne zebranie członków i sympatyków OJK PEGAZ.

Celem zebrania będą zmiany osobowe w składzie komisji rewizyjnej.

Zapraszamy!


W dniu 28 maja 2017 r. odyły się XXXVI Jubileuszowe Mistrzostwa OJK "PEGAZ".

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz w niedzielę 28 maja 2017 r. zostali:  

Konkurs tatarski, seria A:
 — 1. MARIKA KNAPIK na koniu VIS (OJK Pegaz)
Konkurs tatarski, seria B:
 — 1. KATARZYNA JAROSZ na koniu VIS (OJK Pegaz)


Konkurs skoków towarzyski, seria A w kat. KUCE, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1.ZUZA EICHLER na koniu Kaprys (MKJ Hucuł)
Konkurs skoków towarzyski, seria B, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. KAROLINA HENDLA na koniu Legion (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL, wysokość przeszkód-90 cm, zwykły:
 — 1. AGNIESZKA ZEMLA-GOLONEK na koniu Parys (KS Kochul)
Konkurs skoków towarzyski, klasy L, wysokość przeszkód-100 cm, dwufazowy:
 — 1. SARA WOLAŃSKA na koniu Sisi (OJK Pegaz)
 

Mistrzem XXXV Mistrzostw OJK "Pegaz" w roku 2017 została:
SARA WOLAŃSKA na koniu Sisi ((OJK Pegaz)

 

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/XXXVI_Mistrz_OJKPegaz_maj17.pdf

Pozostaje nam jedynie podziękować Tym wszystkim którzy swoją obecnością uświetnili XXXV Mistrzostwa OJK "Pegaz".
Dziękujemy wszystkim zawodnikom.

Do zobaczenia na kolejnych Mistrzostwach OJK "PEGAZ".

 


 

PROPOZYCJE
XXXVI MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 28.05 2017 r.
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Janusz Wójtowicz — sędzia główny
Aleksandra Schubert — sędzia
Ewa Mrzygłód — komisarz zawodów
Bogdan German — gospodarz toru

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m — podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 50 m x 20 m — podłoże piasek

PROGRAM ZAWODÓW:

niedziela, 28 maja 2017 roku, godz. 11:00

konkurs tatarski dla dzieci 7-11 lat
konkurs skoków 70 cm zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków klasy LL zwykły    art.238.2.1
konkurs skoków klasy L dwufazowy    art.274.5.3
konkurs specjalny oldboyów
Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Nagrody: flots dla wszystkich uczestników. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Odprawa techniczna:  dnia 28.05 2017 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 25 maja 2017 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.
Propozycje zatwierdzone przez MZJ.
Jacek Wisłocki

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


♦♦♦ JAJECZKO w OJK Pegaz ♦♦♦

W dniu 8 kwietnia (sobota) 2017r. o godzinie 18.00
w świetnicy klubu OJK Pegaz odbędzie się uroczyste spotkanie Wielkanocne.
(zwyczajowo, kulinarny wkład własny uczestników spotkania mile widziany).
 

Zapraszamy wszystkich członków OJK Pegaz oraz sympatyków klubu.

Do zobaczenia!

 


 

♦♦♦ Wigilia 2016 w OJK Pegaz ♦♦♦

17 grudnia 2016 r. o godz. 18:00 w klubowej świetlicy odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE.

Po zebraniu zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków OJK Pegaz na Wigilię Klubową
(zwyczajowo kulinarny wkład własny uczestników spotkania mile widziany).

Zapraszamy!

 


 

W dniu 5 listopada 2016r. w OJK Pegaz odbył się coroczny Hubertus.
Jak co roku zawodnicy walczyli o lisie kity w konkursach skokowych.

Zwycięzcami zawodów Hubertusowych 2016 OJK Pegaz zostali:  

Konkurs nr 1, tatarski seria A:
— 1. WIKTORIA NOWIŃSKA na koniu VIS (OJK PEGAZ)
Konkurs nr 1, tatarski seria B – 50cm:
— 1. KATARZYNA JAROSZ na koniu VIS (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 2, skoków w kat. KUCE, seria A 70 cm, zwykły:
 — 1. WERONIKA GOLONEK na koniu VIS (OJK PEGAZ)
Konkurs nr 2, skoków w kat. KUCE, seria B 70 cm, zwykły:
 — 1. LAURA BŁAUT na koniu SISI (OJK PEGAZ)

Konkurs nr 3, skoków klasy LL 90cm, zwykły:
 — 1. SARA WOLAŃSKA na koniu SISI (OJK Pegaz)

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:

http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_HUBERTUS_2016.pdf

 


 

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" HUBERTUS 2016

 

Miejsce zawodów: hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1.

Termin zawodów: 5 listopad  2016 roku (sobota).

Komisja sędziowska:         
Sędzia główny: Renata Kurleto
Sędzia MZJ: Jerzy Szumilas
Komisarz zawodów: Eulalia Michalik
Gospodarz toru: Bogdan German

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 20 x 60 m podłoże piasek


PROGRAM ZAWODÓW:

sobota, 5 listopad 2016 roku, godz. 11:00
Konkurs tatarski dla dzieci 7-11 lat
Konkurs skoków, wysokość przeszkód-70 cm zwykły seria A, Kuce,
Konkurs skoków, wysokość przeszkód-70 cm zwykły seria B, Konie,    art. 238.2.1
Konkurs skoków, klasy LL zwykły,              art. 238.2.1
Konkurs skoków, klasy L dwufazowy,          art. 274.5.3
Konkurs oldboyów
Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród Lisie kity dla zwycięzców konkursów, flots dla wszystkich uczestników.

 

Odprawa techniczna: dnia 5.11.2015 r. o godz. 10:00.

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 3 listopada 2016 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl.
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 / 05 93 89.


KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
 

Za Komitet Organizacyjny
Bogdan German

 


 

W dniu 17 września 2016r. odbyły się, Towarzyskie Zawody OJK "PEGAZ".


Konkursy zostały rozegrane w zawodach skokowych.

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski dla dzieci:
 — 1. Katarzyna Jarosz na koniu VIS (OJK Pegaz)

Konkurs skoków KUCE wysokość przeszkód-70 cm zwykły, seria A:
 — 1. Natalia Tabaszowska na koniu VIS (OJK Pegaz)

Konkurs skoków KONIE wysokość przeszkód-70 cm zwykły, seria B:
 — 1. Laura Błaut na koniu SISI (OJK Pegaz)

Konkurs skoków klasy LL zwykły:
 — 1. Marta Suchodolska na koniu LEGION (OJK Pegaz)

Konkurs skoków klasy L dwufazowy:
 — 1. Sara Wolańska na koniu SISI (OJK Pegaz)

 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_wrzesien_2016_wyniki_zawodow.pdf

 


 

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW  OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" WRZESIEŃ 2016

Miejsce zawodów: hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1.

Termin zawodów: 17 września 2016 roku (sobota).

Komisja sędziowska:         
          Sędzia główny: Janusz Wójtowicz
          Sędzia: Aleksandra Czajka
          Komisarz zawodów: Ewa Mrzygłód
  Gospodarz toru: Bogdan German

Parcours o wymiarach 63 m x 44 m podłoże trawiaste
Rozprężalnia o wymiarach 20 x 60 m podłoże piasek

 

PROGRAM ZAWODÓW:
sobota, 17 września 2016 roku, godz. 11:00

          konkurs tatarski dla dzieci w wieku 7-11 lat
          konkurs skoków  KUCE wysokość przeszkód-70 cm zwykły, seria A (art.238.2.1)
          konkurs skoków  KONIE wysokość przeszkód-70 cm zwykły, seria B (art.238.2.1)
          konkurs skoków klasy LL zwykły, (art.238.2.1)
          konkurs skoków klasy L dwufazowy, (art.274.5.3)
uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród

 

Odprawa techniczna: dnia 17 09 2016 r. o godz. 10:00.

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary.
Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 15 września 2016 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 059 389

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Za Komitet Organizacyjny
Bogdan German

Propozycje zatwierdzone w dn. 2016.09.07
przez v-ce Prezesa ds. Sportu Michała Ziębickiego.
 


 

2015_Mlodziez

 


W dniu 21 maja 2016r. odyły się XXXV Jubileuszowe Mistrzostwa OJK "PEGAZ".

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz w sobotę 21 maja 2016r. zostali:  

Konkurs tatarski:
 — 1. Iga Stefańska na koniu VIS (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, seria A w kat. KUCE, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1.Joanna Raczyńska na koniu Malwin (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, seria B, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. Patrycja Górka na koniu Armadyna (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL, wysokość przeszkód-90 cm, zwykły:
 — 1. Sara Wolańska na koniu Sisi (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy L, wysokość przeszkód-100 cm, dwufazowy:
 — 1. Oliwia Dymek na koniu Sisi (OJK Pegaz)
Konkurs skoków OLDBOJÓW:
 — 1. Piotr Kostecki na koniu Argonauta (OJK Pegaz)

Mistrzem XXXV Mistrzostw OJK "Pegaz" w roku 2016 została:
Oliwia Dymek na koniu Sisi ((OJK Pegaz)

 

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/XXXV_Mistrz_OJKPegaz_maj16.pdf

Pozostaje nam jedynie podziękować Tym wszystkim którzy swoją obecnością uświetnili XXXV Mistrzostwa OJK "Pegaz".
Dziękujemy wszystkim zawodnikom.

Do zobaczenia na kolejnych Mistrzostwach OJK "PEGAZ".

 

 

 

 


PROPOZYCJE
XXXV JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów:
hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1.

Termin zawodów: 21.05 2016 r.
Kategoria: Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska:
Janusz Wójtowicz — sędzia główny
Renata Kurleto — sędzia
Ewa Mrzygłód — komisarz zawodów
Bogdan German — gospodarz toru

PROGRAM ZAWODÓW:

sobota, 21 maja 2016 roku, godz. 11:00

konkurs tatarski dla dzieci 7-11 lat
konkurs skoków  70 cm zwykły – art.238.2.1
konkurs skoków klasy LL zwykły – art.238.2.1
konkurs skoków klasy L dwufazowy – art.274.5.3
konkurs specjalny oldboyów,
uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Odprawa techniczna: dnia 21.05 2016 r. o godz. 10:00.

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 15 maja 2016 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.

 


Szanowne koleżanki i koledzy,
Już skończyły się miejsca na  BAL JUBILEUSZOWY z okazji 35.lat powstania OJK Pegaz.

Zarząd OJK Pegaz

 


♦♦♦ BAL JUBILEUSZOWY 35.lat OJK PEGAZ!!! ♦♦♦

Szanowne koleżanki i koledzy,
Zapraszamy wszystkich na BAL JUBILEUSZOWY z okazji 35.lat powstania OJK Pegaz
Bal odbędzie się w Restauracji w Dworku Białoprądnickim w Krakowie,
ul. Papiernicza 2
Termin balu to 28 maja 2016r. godz. 19.00


Koszt wzięcia udziału w balu to 130 zł/os.
Wpłaty proszę dokonać do 15 marca 2016r. w siedzibie klubu
lub na konto Mietka Golonka: 08 1020 2906 0000 1102 0043 9018

Zarząd OJK Pegaz

 


 

♦♦♦ JAJECZKO w OJK Pegaz ♦♦♦

W dniu 19 marca (sobota) 2016r. o godzinie 18.00
w świetnicy klubu OJK Pegaz odbędzie się uroczyste spotkanie Wielkanocne.

Zapraszamy wszystkich członków OJK Pegaz oraz sympatyków klubu.

Do zobaczenia!


 

♦♦♦ BAL 35.lat OJK PEGAZ!!! ♦♦♦

Szanowne koleżanki i koledzy,
W tym roku obchodzimy 35.lat powstania OJK Pegaz.
W związku z tą uroczystością planujemy zorganizowanie BALU JUBILEUSZOWEGO!!!

Wstępny termin balu to czerwiec 2016r.
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w balu prosimy o kontakt w siedzibie klubu albo na adres e-mailowy: bogdangerman@vp.pl

Zarząd OJK Pegaz

 


 

♦♦♦ Wigilia 2015 w OJK Pegaz ♦♦♦

19 grudnia 2015 r. o godz. 18:00 w klubowej świetlicy odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE.

Po zebraniu zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków OJK Pegaz na Wigilię Klubową
(zwyczajowo kulinarny wkład własny uczestników spotkania mile widziany).

Zapraszamy!

 


W dniu 24 października 2015r. w OJK Pegaz odbył się coroczny Hubertus.
Jak co roku zawodnicy walczyli o lisie kity w konkursach skokowych.

Zwycięzcami zawodów Hubertusowych 2015 OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski:
— 1. Natalia Tabaszowska na koniu VIS (OJK PEGAZ)

Konkurs skoków w kat. KUCE,  50 cm, zwykły:
 — 1. Weronika Golonek na koniu VIS (OJK PEGAZ)

Konkurs skoków w kat. KUCE,  70 cm, zwykły:
 — 1. Natalia Lesisz na koniu MALWIN (OJK PEGAZ)

Konkurs skoków w kat. DUŻE KONIE,  70 cm, zwykły:
 — 1. Patrycja Górka na koniu ARMADYNA (OJK PEGAZ)

Konkurs skoków klasy LL 90cm, zwykły:
 — 1. Sara Wolańska na koniu Sisi (OJK Pegaz)

Konkurs skoków klasy L 100cm, dwufazowy:
 — 1. Sara Wolańska na koniu SISI (OJK Pegaz)

Konkurs specjalny Oldboyów:
 — 1. Ryszard Ściborowski na koniu ARMADYNA (OJK Pegaz)

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:

http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_HUBERTUS_15.pdf

 


 

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" HUBERTUS 2015

Miejsce zawodów: hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1.

Termin zawodów: 24 październik  2015 roku (sobota).

Komisja sędziowska:         
Sędzia główny: Janusz Wójtowicz
Sędzia MZJ: Ewa Mrzygłód
Komisarz zawodów: Renata Kurleto
Gospodarz toru: Bogdan German

PROGRAM ZAWODÓW:

sobota, 24 październik 2015 roku, godz. 11:00
Konkurs tatarski dla dzieci w wieku 7-11 lat,
Konkurs skoków kuce wysokość przeszkód-50 cm dokładności     art.238.1.1,
Konkurs skoków seria A kuce seria B duże konie 70 cm zwykły    art.238.2.1,
Konkurs skoków klasy LL zwykły          art.238.2.1,
Konkurs skoków klasy L dwufazowy      art.274.5.3,
konkurs specjalny oldboyów,
uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Odprawa techniczna: dnia 24.10.2015 r. o godz. 10:00.

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 20 października 2015 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl.
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 / 05 93 89.


KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki, Kraków dnia 08-10-2015 r.
Monika Lubkiewicz – Boruta
Vice Prezes Zarządu MZJ ds. Sportowych


Za Komitet Organizacyjny
Bogdan German

 


 

W dniu 26 września 2015r. odbyły się, Towarzyskie Zawody OJK "PEGAZ".


Konkursy zostały rozegrane w zawodach skokowych.

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski:
 — 1. Natalia Tabaszewska na koniu NUGAT (OJK Pegaz)

Konkurs skoków w kat. KUCE wysokość przeszkód-50 cm, zwykły:
 — 1. Karolina Waszkiewicz na koniu PISANKA (OJK Pegaz)

Konkurs skoków w kat. KUCE wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. Joanna Raczyńska na koniu MALWIN (OJK Pegaz)

Konkurs skoków nr 3, DUŻE KONIE, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. Aleksandra Łysek na koniu ARMADYNA (OJK Pegaz)

Konkurs skoków klasy LL, zwykły:
 — 1. Sara Wolańska na koniu SISI (OJK Pegaz)

Konkurs skoków klasy L, dwufazowy:
— 1. Oliwia Dymek na koniu DIXON (OJK Pegaz)

 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_wrzesien_15_wyniki_zawodow.pdf

 


 

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW  OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" WRZESIEŃ 2015

Miejsce zawodów: hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1.

Termin zawodów: 26 wrzesień 2015 roku (sobota).

Komisja sędziowska:         
          Sędzia główny: Janusz Wójtowicz
          Sędzia: Renata Kurleto
          Komisarz zawodów: Ewa Mrzygłód
  Gospodarz toru: Bogdan German

PROGRAM ZAWODÓW:
sobota, 26 wrzesień 2015 roku, godz. 11:00

          konkurs tatarski dla dzieci w wieku 7-11 lat
          konkurs skoków  kuce wysokość przeszkód-50 cm dokładności, (art.238.1.1)
          konkurs skoków  kuce wysokość przeszkód-70 cm zwykły, (art.238.2.1)
          konkurs skoków klasy LL zwykły, (art.238.2.1)
          konkurs skoków klasy L dwufazowy, (art.274.5.3)
          konkurs specjalny oldboyów
uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród

Odprawa techniczna: dnia 26 09 2015 r. o godz. 10:00.

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary.
Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 22 września 2015 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 059 389

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Za Komitet Organizacyjny
Bogdan German

Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dn.10-09-2015
 


 

2015_Klubowicze 2015_Mlodziez


 

W dniu 30 maja 2015r. odyły się XXXIV  Mistrzostwa OJK "PEGAZ".

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz w sobotę 30 maja 2015r. zostali:  

Konkurs tatarski:
 — 1. Karolina Waszkiewicz na koniu VIS (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL w kat. KUCE, wysokość przeszkód-50 cm, zwykły:
 — 1. Weronika Golonek na koniu VIS (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL w kat. KUCE, wysokość przeszkód-70 cm, zwykły:
 — 1. Joanna Raczyńska na koniu Malwin (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL, wysokość przeszkód-90 cm, zwykły:
 — 1. Sara Wolańska na koniu Sisi (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy L, wysokość przeszkód-100 cm, dwufazowy:
 — 1. Sara Wolańska na koniu Sisi (OJK Pegaz)

Mistrzem XXXIV Mistrzostw OJK "Pegaz" na rok 2015 została:
Sara Wolańska na koniu Sisi ((OJK Pegaz)

 

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/XXXIV_Mistrz_OJKPegaz_maj15.pdf

Pozostaje nam jedynie podziękować Tym wszystkim którzy przyjęli nasze zaproszenie
i  swoją obecnością uświetnili XXXIV Mistrzostwa OJK "Pegaz". Dziękujemy klubom
i zawodnikom niezrzeszonym, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

Do zobaczenia na kolejnych Mistrzostwach OJK "PEGAZ".

 


PROPOZYCJE XXXIV MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów:    
Hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1
.

Termin zawodów: 30 maja 2015 roku (sobota), godz. 11:00

Kategoria : Zawody Towarzyskie w skokach

Komisja sędziowska :
Hanna Woltyńska — sędzia główny
Ewa Mrzygłód — sędzia MZJ
Bogdan German — gospodarz toru

PROGRAM ZAWODÓW:

 • konkurs tatarski dla dzieci w wieku 7-11 lat
 • konkurs skoków kuce 50 cm dokładności  art.238.1.1
 • konkurs skoków kuce 70 cm zwykły  art.238.2.1
 • konkurs skoków klasy LL zwykły  art.238.2.1
 • konkurs skoków klasy L dwufazowy  art.274.5.3
 • uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Odprawa techniczna: dnia 30.05 2015 r. o godz. 10:00.

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów. Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów. Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów. Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 25 maja 2015 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


♦♦♦ JAJECZKO w OJK Pegaz ♦♦♦

W dniu 28 marca (sobota) 2015r. o godzinie 18.00
w świetnicy klubu OJK Pegaz odbędzie się uroczyste spotkanie Wielkanocne.

Zapraszamy wszystkich członków OJK Pegaz oraz sympatyków klubu.

Do zobaczenia!

 

 


♦♦♦ Wigilia w OJK Pegaz ♦♦♦

13 grudnia 2014 r. o godz. 18:00 w klubowej świetlicy odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Po zebraniu zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków OJK Pegaz na Wigilię Klubową
(zwyczajowo kulinarny wkład własny uczestników spotkania mile widziany).

Zapraszamy!

 


 

W dniu 25 października 2014r. w OJK Pegaz odbył się coroczny Hubertus.
Jak co roku zawodnicy walczyli o lisie kity w konkursach skokowych.

Zwycięzcami zawodów Hubertusowych 2014 OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski:
seria A — 1. Emilia Paszyna na koniu VIS (OJK PEGAZ)
seria B — 1. Olimpia Maciejowska na koniu PISANKA (OJK PEGAZ)

Konkurs skoków w kat. KUCE,  70 cm, zwykły:
 — 1. Aleksandra Łabuda na koniu VIS (OJK PEGAZ)

Konkurs skoków klasy LL 90cm, zwykły:
 — 1. Sara Wolańska na koniu Sisi (OJK Pegaz)

Konkurs skoków klasy L 100cm, dwufazowy:
 — 1. Weronika Sławińska na koniu RAPER (WLKS KRAKUS Swoszowice)

Konkurs specjalny Oldboyów:
 — 1. Piotr Kostecki na koniu Riwer (OJK Pegaz)

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:

http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_HUBERTUS_14.pdf

 

 


PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" HUBERTUS 2014

Miejsce zawodów: hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1.

Termin zawodów: 25 październik  2014 roku (sobota).

Komisja sędziowska:         
Sędzia główny: Renata Kurleto
Sędzia: Janusz Wójtowicz
Sędzia: Monika Latko
Gospodarz toru: Bogdan German

PROGRAM ZAWODÓW:

sobota, 25 październik 2014 roku, godz. 11:00
konkurs tatarski dla dzieci w wieku 7-11 lat seria A i seria B,
konkurs skoków  kuce wysokość przeszkód-70 cm zwykły, art. 238.2.1,
konkurs skoków klasy LL zwykły, art. 238.2.1,
konkurs skoków klasy L dwufazowy, art. 274.5.3,
konkurs specjalny oldboyów,
uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Odprawa techniczna: dnia 25 10.2014 r. o godz. 10:00.

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 22 października 2014 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 / 05 93 89.


KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za Komitet Organizacyjny
Bogdan German

 


W dniu 27 września 2014r. odbyły się, Towarzyskie Zawody OJK "PEGAZ".


Konkursy zostały rozegrane w zawodach skokowych, w kategoriach od najmłodszych adeptów jeździectwa po „oldboyów”.

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski:
seria A — 1. Julia Błaszczyk na koniu Vis (OJK Pegaz)
seria B — 1. Olimpia Maciejowska na koniu Pisanka (OJK Pegaz)

Konkurs skoków kuce wysokość przeszkód-70 cm zwykły:
 — 1. Aleksandra Łabuda na koniu Pisanka (OJK Pegaz)

Konkurs skoków klasy LL zwykły:
 — 1. Oliwia Dymek na koniu Riwer (OJK Pegaz)

Konkurs skoków klasy L dwufazowy:
— 1. Sara Wolańska na koniu Sisi (OJK Pegaz)

Konkurs specjalny oldboyów:
 — 1. Piotr Kostecki na koniu Riwer (OJK Pegaz)

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_wrzesien_14_wyniki_zawodow.pdf

 


 

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW  OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" WRZESIEŃ 2014

Miejsce zawodów: hipodrom OJK "PEGAZ",
31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1.

Termin zawodów: 27 wrzesień 2014 roku (sobota).

Komisja sędziowska:         
          Sędzia główny: Anna Hadała
          Sędzia: Janusz Wójtowicz
          Sędzia: Hanna Woltyńska
          Komisarz zawodów: Renata Kurleto
  Gospodarz toru: Bogdan German

PROGRAM ZAWODÓW:
sobota, 27 wrzesień 2014 roku, godz. 11:00

          konkurs tatarski dla dzieci w wieku 7-11 lat seria A i seria B
          konkurs skoków  kuce wysokość przeszkód-70 cm zwykły, (art.238.2.1)
          konkurs skoków klasy LL zwykły, (art.238.2.1)
          konkurs skoków klasy L dwufazowy, (art.274.5.3)
          konkurs specjalny oldboyów
uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród

Odprawa techniczna: dnia 27 09 2014 r. o godz. 10:00.

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary.
Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 22 września 2014 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 059 389

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Za Komitet Organizacyjny
Bogdan German

Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dn.10-09-2014
Monika Lubkiewicz-Boruta
Vice Prezes Zarządu MZJ d/s Sportu

 


Zmarł ojciec naszego kolegi Andrzeja Michalaka.
Zarząd, członkowie OJK Pegaz oraz przyjaciele składamy Andrzejowi i całej rodzinie najszczersze kondolencje.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 21 sierpnia o godz. 13.00 na cmentarzu w Grębałowie.

Trzymaj się Misiu!

 


 

mlodziez

czlonki


W dniach 31 maja i 1 czerwca 2014r. odyły się XXXIII  Mistrzostwa OJK "PEGAZ".
31 maja w sobotę odbyły się  zawody towarzyski.
W niedzielę 1 czerwca zostały rozegrane zawody regionalne

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz w sobotę 31 maja zostali:  

Konkurs tatarski:
seria A — 1. Milena Grudzińska na koniu VIS (OJK Pegaz)
seria B — 1. Weronika Golonek na koniu VIS (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, kat. KUCE, wysokość przeszkód-70 cm, dwufazowy:
 — 1. Karolina Figiel na koniu ELJOT (ORiRK Tabun)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL, wysokość przeszkód-60 cm, dwufazowy:
 — 1. Nina Jastrzewska na koniu ARMADYNA (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL, wysokość przeszkód-90 cm, zwykły:
 — 1. Marzena Tylka na koniu ORION (BPK)
Konkurs skoków towarzyski, klasy L, wysokość przeszkód-100 cm, dwufazowy:
 — 1. Rafał Dymek na koniu RIWER (OJK Pegaz)
Konkurs specjalny oldboyów:
 — 1. Ryszard Ściborowski na koniu Riwer (OJK Pegaz)


Zwycięzcami zawodów towarzyskich/regionalnych OJK Pegaz w niedzielę 1 czerwca zostali:

Konkurs skoków towarzyski, klasy LL seria A, wysokość przeszkód-90 cm, dwufazowy:
 — 1. Rafał Dymek na koniu ARGONAUTA (OJK Pegaz)
Konkurs skoków towarzyski, klasy LL seria B, wysokość przeszkód-90 cm, dwufazowy:
 — 1. Oliwia Dymek na koniu RIWER (OJK Pegaz)
Konkurs skoków regionalny, klasy L, egzaminacyjny:
 — 1. Oliwia Dymek na koniu RIWER (OJK Pegaz)

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/XXXIII_Mistrz_OJKPegaz_maj14.pdf

Pozostaje nam jedynie podziękować Tym wszystkim którzy przyjęli nasze zaproszenie
i  swoją obecnością uświetnili XXXIII Mistrzostwa OJK "Pegaz". Dziękujemy klubom
i zawodnikom niezrzeszonym, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

Do zobaczenia na kolejnych Mistrzostwach OJK "PEGAZ".

 


PROPOZYCJE XXXIII MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów: hipodrom OJK "PEGAZ", 31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 31.05 – 1.06 2014
Kategoria: Zawody Towarzyskie i Regionalne w skokach

Komisja sędziowska:
Renata Kurleto – sędzia główny
Hanna Woltyńska – sędzia MZJ
Jacek Wisłocki – sędzia egzaminator
Bogdan German – komisarz zawodów
Anna Skobrtal – gospodarz toru

PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota, 31 maja 2014 roku, godz. 11:00 Zawody towarzyskie

 • konkurs tatarski dla dzieci w wieku 7-11 lat seria A i seria B
 • konkurs skoków kuce 70 cm dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
 • konkurs skoków klasy LL zwykły
 • konkurs skoków klasy L dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
 • konkurs specjalny oldboyów,
 • uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Niedziela, 1.czerwiec 2014, godz. 11:00 Zawody regionalne

 • konkurs kl. LL 60 cm dokładności bez rozgrywki (towarzyski)  art.238.1.1
 • konkurs kl. LL 90 cm zwykły seria A-towarzyski, seria B regionalne art.238.2.1
 • konkurs kl.L dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
 • konkurs kl.L egzaminacyjny

Odprawa techniczna: dnia 31.05 2014 r. o godz. 10:00

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Konie:
Każdy koń musi posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie koni oraz licencję zgodnie z przepisami MZJ/PZJ (licencja dot. koni startujących w zawodach regionalnych). Licencję należy wykupić w Biurze MZJ przed zawodami. Nie będzie możliwości wykupienia licencji na zawodach. Paszport konia musi być dostarczony do BIURA ZAWODÓW przed pierwszym startem!
Zawodnicy:
Zawody regionalne-aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego, licencje i  ubezpieczenie NNW zawody towarzyskie-aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, niepełnoletni zgodę rodziców na start w zawodach.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Opłata na „Fundusz Nagród 2014” – 5 zł od pary koń/zawodnik startującej w zawodach regionalnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 25 maja 2014 roku pocztą na adres OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na email: bogdangerman@vp.pl. Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 / 05 93 89.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN


Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dn.12-05-2014
Monika Lubkiewicz-Boruta
Vice Prezes Zarządu MZJ d/s Sportu


W dniu 12 kwietnia (sobota) 2014r. o godzinie 18.00
w świetnicy klubu OJK Pegaz odbędzie się uroczyste spotkanie Wielkanocne.

Zapraszamy wszystkich członków OJK Pegaz oraz sympatyków klubu.

Do zobaczenia!


Zmarł ojciec naszej koleżanki Marty Suchodolskiej.
Zarząd, członkowie OJK Pegaz oraz przyjaciele składamy Marcie najszczersze kondolencje.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 22 lutego o godz. 15.00 w kościele pw. Św. Klemensa w Wieliczce.

Trzymaj się Marta!


W dniu 14 grudnia 2013r. (sobota) o godz. 19.00
odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków klubu OJK PEGAZ.

Po zebraniu zapraszamy na uroczystą Wigilię Klubową.
Zapraszamy wszystkich członków klubu oraz sympatyków.

 


 

W dniu 26 października 2013r. w OJK Pegaz odbył się coroczny Hubertus.
Jak co roku zawodnicy walczyli o lisie kity w konkursach skokowych.

Zwycięzcami zawodów Hubertusowych 2013 OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski:
seria A — 1. Joanna Raczyńska na koniu Nugat (OJK Pegaz)
seria B — 1. Natalia Lesisz na koniu Vis (OJK Pegaz)

Konkurs skoków kuce wysokość przeszkód-70 cm zwykły:
 — 1. Oliwia Dymek na koniu Pisanka (OJK Pegaz)

Konkurs skoków klasy LL zwykły:
 — 1. Sara Wolańska na koniu Sisi (OJK Pegaz)

Konkurs skoków klasy L dokładności z rozgrywką:
 — 1. Sara Wolańska na koniu Sisi (OJK Pegaz)

Konkurs specjalny oldboyów:
 — 1. Andrzej Michalak na koniu Riwer (OJK Pegaz)

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_hubertus_wyniki_zawodow.pdf

_MG_2974 _MG_2978 _MG_2985 _MG_2987 _MG_3003 _MG_3005 _MG_3015 _MG_3028 _MG_3035 _MG_3040 _MG_3048 _MG_3052 _MG_3057 _MG_3060 _MG_3064 _MG_3067 _MG_3071 _MG_3077


 

W dniu 26 października 2013 r. (sobota), godz. 11:00 w OJK Pegaz odbędzie się coroczny Hubertus.

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ" HUBERTUS 2013
Miejsce zawodów: hipodrom OJK "PEGAZ", 31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1
Termin zawodów: 26 października 2013 r. (sobota)
Komisja sędziowska:

 • Sędzia główny: Janusz Wójtowicz
 • Sędzia: Renata Kurleto
 • Sędzia: Bogdan German

PROGRAM ZAWODÓW:

 •     konkurs tatarski dla dzieci w wieku 7-11 lat seria A i seria B,
 •     konkurs skoków  kuce wysokość przeszkód-70 cm zwykły,
 •     konkurs skoków klasy LL zwykły,
 •     konkurs skoków klasy L dokładności z rozgrywką,
 •     konkurs specjalny oldboyów,
 •     uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Odprawa techniczna: dnia 26 października 2013 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary.
Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.

Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 20 października 2013 r. pocztą na adres:

OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e mail: bogdangerman@vp.pl.
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89

Serdecznie zapraszamy do kibicowania.

 


W dniu 28 września 2013r. odbyły się, Towarzyskie Mistrzostwa OJK "PEGAZ".
Konkursy zostały rozegrane w zawodach skokowych, w kategoriach od najmłodszych adeptów jeździectwa po „oldboyów”.

Zwycięzcami zawodów towarzyskich OJK Pegaz zostali:  

Konkurs tatarski:
seria A — 1. Julia Pazdur na koniu Nugat (OJK Pegaz)
seria B — 1. Wiktoria Świder na koniu Vis (OJK Pegaz)

Konkurs skoków kuce wysokość przeszkód-70 cm zwykły:
 — 1. Ola Stańska na koniu Tunezja (PONY SPORT SIERCZA)

Konkurs skoków klasy LL zwykły:
 — 1. Oliwia Dymek na koniu Kontusz (OJK Pegaz)

Konkurs skoków klasy L dokładności z rozgrywką:
— 1. Hanna Wrzosek na koniu Riwer (OJK Pegaz)

Konkurs specjalny oldboyów:
 — 1. Andrzej Michalak na koniu Riwer (OJK Pegaz)

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w naszych zawodach.

A oto pełne wyniki poszczególnych konkursów:
http://ojkpegaz.pl//pdf/OJK_Pegaz_wrzesien_13_wyniki_zawodow.pdf

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC


 

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW OŚRODKA JAZDY KONNEJ "PEGAZ"

Miejsce zawodów: hipodrom OJK "PEGAZ", 31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1

Termin zawodów: 28 września 2013 r. (sobota)

PROGRAM ZAWODÓW:

 • sobota, 28 września 2013 roku, godz. 11:00,
 • konkurs tatarski dla dzieci w wieku 7-11 lat seria A i seria B,
 • konkurs skoków  kuce wysokość przeszkód-70 cm zwykły,
 • konkurs skoków klasy LL zwykły,
 • konkurs skoków klasy L dokładności z rozgrywką,
 • konkurs specjalny oldboyów,
 • uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie nagród.

Odprawa techniczna: dnia 28 września 2013 r. o godz. 10:00

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców lub opiekunów.
Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania zawodów.
Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł od startującej pary.
Wpłata wpisowego na odprawie technicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.

Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 20 września 2013 r. pocztą na adres:
OJK "PEGAZ": ul. Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW, faksem na numer: + 12 / 425 80 88 lub pocztą elektroniczną na e‑mail: bogdangerman@vp.pl.
Możliwe jest także telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod numerem: + 12 / 425 80 88
lub + 604 05 93 89

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Za komitet organizacyjny
BOGDAN GERMAN

 


W dniach 25 i 26  maja 2013r. odyły się, już XXXII  Mistrzostwa OJK "PEGAZ". 25 maja w sobotę w godzinach popołudniowych odbyły się wewnątrzklubowe zawody ujeżdżeniowe. W niedzielę 26 maja rozegrane zostały otwarte zawody w skokach, w kategoriach od najmłodszych adeptów jeździectwa po „oldboyów”.

Zwycięzcami Mistrzostw OJK Pegaz na 2013 rok zostali:  w koronnej konkurencji Skoki  

 1. Rafał Dymek – Mistrz OJK Pegaz
 2. Sandrą Wolańską – I vice Mistrz OJK Pegaz

w kategorii ujeżdżenie mistrzem została  Natalia Kubala.  A by nie zaniedbać odwiecznej tradycji Mistrz po odebraniu pucharów został w dowód uznania należycie skąpany w Dłubni.

Pozostaje nam jedynie podziękować Tym wszystkim którzy przyjęli nasze zaproszenie i  swoją obecnością uświetnili Mistrzostwa OJK Pegaz.

Dziękujemy więc klubom i zawodnikom nie zrzeszonym ,  którzy wzięli udział w naszych zawodach.

Dziękujemy tym wszystkim, których w ostatni majowy weekend 2013r przywiodła nad Dłubnię wspólna pasja jaką jest miłość do koni i tym którzy ze zwyczajnej ciekawości przyszli choć na chwile by zobaczyć z bliska nasze zawody.

A oto wyniki poszczególnych konkursów: http://ojkpegaz.pl/pdf/XXXII_Mistrzostwa_OJK_Pegaz.pdf

  IMG_0886 IMG_0925 IMG_0983 IMG_1050 IMG_1052


W sobotę 9.02.2013r nasi jeźdźcy wzięli udział w wewnętrznych zawodach w skokach przez przeszkody , które odbyły się . w KJK "Pod Żubrem" w niepołomicach a oto wyniki naszych zawodników:

W konkursie NR _2__ KLASA _50cm – 1 miejsce – Aleksandra Łabuda na koniu Vis-Pony Sport

2 miejsce – Anna Świtek na koniu Aktor

w konkursie NR _3__ KLASA _70cm – 2 miejsce – Magdalena Pełka na Kontuszu,

3 miejsce – Magdalena Motyka na Armadynie

w konkursie NR _4__ KLASA __90cm – 1 miejsce - Oliwia Dymek na Sisi,

w konkursie NR _5__ KLASA _100cm – 1 miejsce – Hanna Wrzosek na Riverze,

2 miejsce – Natalia Grądek na Sisi, 3 miejsce – Oliwia Dymek na Sisi.

A oto pełne wyniki zawodów.


15-11-2012

UWAGA !!! 15 grudnia 2012 r. o godz. 18:00 w klubowej świetlicy odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze. Po zebraniu zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków OJK Pegaz na Wigilię Klubową (zwyczajowo kulinarny wkład własny uczestników spotkania mile widziany).


Starsze posty znajdują się w archiwum.