Regulamin jazd

1. Jazda na ujeżdżalni dla zaawansowanych:

Instruktorzy
Wszelkie zmiany programu – tylko na polecenie instruktora prowadzącego jazdę.

2. Jazdy dla początkujących:

według poleceń prowadzącego.

3. Jazdy w terenie:

za prowadzącym.

4. Konie przydziela instruktor.

5. Zamiana koni miedzy jeżdżącymi:

tylko za zgodą prowadzącego jazdę.

6. Wszystkich jeżdżących w naszym ośrodku obowiązują toczki na głowę oraz ścisłe
przestrzeganie regulaminu jazd i bezwzględne podporządkowanie się prowadzącemu
jazdy i treningi.